فیلم آموزشی فن بیان و بدن قسمت دوم

85,000 تومان

توضیحات

تعریف فن بیان و بدن

فن بیان علم انتقال صحیح مفاهیم و اگر بازیگر نداند چگونه بگوید هیچ نمی داند امروزه و در درام معاصر چه سینما چه تلویزیون و چه تاتر بیان نقش بسیار تاثیر گذار در وفقیت بازیگر و هنر بازیگری دارد بازیگری موفق است که از عهد اجرای درست و دقیق دیالوگ براید و این شدنی نیست مگر فن بیان را بشناید.

درس بدن به بازیگر می اموزد که چگونه بدنی سالم داشته باشد .چگونه حرکت کند و چطور بدن خود را با بدن نقش یکی کند .انسان ها عادت رفتاری متفا و تی دارند و به این ویژگیهای منحصر به فرد رفتار انسان می گویند اعمال جسمانی در این درس شما فرا می گیرید که در هر نقش چگونه متفاوت و باوز پذیر دیده شوید

تصویر فیلم آموزشی فن بیان و بدن قسمت دوم