بازیگری پیشرفته

2,500,000 تومانتوضیحات

✔استادحسین سهیلی زاده

📆 شروع دوره از ۱۷ بهمن

⏰ پنجشنبه ها ۱۴ الی ۱۸

✔ جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره ٠٩٣۶۴٠٢١٣١۴ تماس حاصل نمایید.