آنالیز بازیگری

شناسه محصول: 1200 دسته:

توضیحات

انالیز بازیگری شرح تمام اجزا و عناصر مهم بازیگری و تفکیک و تشریح انها

بازیگری چیست ؟بازیگر کیست ؟چگونه فعل بازیگری تحقق پیدا می کنند ؟در تمام مکاتب بازیگری کلمه های تکرار شده است مثل تخیل مثل تمرکز و ….. معنی هر کدام چیست ؟یک بازیگر برای بازبگر شدن چه باید بکند و به چه موضاعاتی باید بپردازد