مبانی بازیگری

توضیحات

تعریف مبانی بازیگری

مبانی بازیگری اصول اولیه بازیگری را به شما می اموزد و شما را به صورت عمومی با شش عنصر اولیه بازیگری یعنی حس ،حافظه ،تخیل ، فن بیان و بدن و انرژی آشنا می کنند.