فن بیان و بدن

توضیحات

فن بیان و بدن علم انتقال صحیح مفاهیم و اگر بازیگر نداند چگونه بگوید هیچ نمی داند امروزه و در درام معاصر چه سینما چه تلویزیون و چه تاتر بیان نقش بسیار تاثیر گذار در وفقیت بازیگر و هنر بازیگری دارد بازیگری موفق است که از عهد اجرای درست و دقیق دیالوگ براید و این شدنی نیست مگر فن بیان و بدن را بشناید.

 

درس بدن به بازیگر می اموزد که چگونه بدنی سالم داشته باشد .چگونه حرکت کند و چطور بدن خود را با بدن نقش یکی کند .انسان ها عادت رفتاری متفا و تی دارند و به این ویژگیهای منحصر به فرد رفتار انسان می گویند اعمال جسمانی در این درس شما فرا می گیرید که در هر نقش چگونه متفاوت و باوز پذیر دیده شوید

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…