حافظه

شناسه محصول: 1204 دسته:

توضیحات

موضوع در حافظ تربیت حافظ و قوی شدن حافظ است تا بازیگر بتواند متن و قرارداد های حرکتی را نزد خود نگاه دارد و به درستی اجرا کند.

گاهی هنر جویان بازیگری اعلام می کنند که حافظه خوبی ندارند این گزاره درست نیست تمام انسان ها از قدرت حافظه بر خوردار هستند اما گاهی از ان استفاده نمی کنند .به همین دلیل عملکرد حافظه ضعیف می شود با شروع تمرینات حافظ شما صاحب حافظ قوی خواهید بود و این به راحتی و در طول زمان ممکن می شود