رها سازی

شناسه محصول: 1201 دسته:

توضیحات

رها سازی اولین درس بازیگری است و مضوع ان رها شدن بازیگر از استرس و هر گونه تنشی است که مانع از فعالیت وی می شود.

رها سازی اولین درس بازیگری است و تا پایان با شما خواهد ماند .این درس به شما می اوزد چگونه هنگام بازی استرس نداشته باشید و نگاه دیگران در کار شما تاثیر نداشته باشد تمرینات این درس فیزیکی و روانی است